Utställning

Visning av häst för hand, Engelska Ridklasser och Working hunter Pony (WHP)

I Sverige är inte utställningar så vanliga och engelska ridklasser ännu ovanligare. Här finns, förutom
regler och information om klassindelningar, tips och trix som kan vara bra att veta innan man åker
med sin ponny på utställning eller anmäler sig till ridklass eller WHP.

Alla raser har sina traditioner och regler för hur hästen ska presenteras, det som presenteras här
gäller raser fån de brittiska öarna i allmänhet och Connemaran i synnerhet. Ska du visa en annan ras
kan det vara bra att läsa på om just den rasen. I avsnittet ”Hästens puts” kan du läsa om hur du ska
förbereda din ponny inför visning, här finns även vilka regler som gäller just för visning av
connemara.

I avsnitten ”Visa häst vid hand”, ”Engelska ridklasser” och ”Working hunter pony” finns information
om hur det går till, vilken utrustning och klädsel som är att rekommendera samt om hur
bedömningen går till.

Under ”Klassindelning” kan du läsa om vilka som är de vanligaste klasserna men kom ihåg att det är
viktigt att lästa propositionen för just det arrangemanget du planerar att åka till då arrangören har
stor frihet att göra ändringar.
Du kan även läsa allmänna regler för ”Engelska ridklasser” och ”Kompletterande regler för Working
Hunter” som utgår från reglerna hos NPS (National Pony Society, UK).

Lycka till med Din visning!