Ansökan om hästpass

Alla hästar i Sverige ska enligt lag ha ett hästpass och vara registrerade i Sverige. Det är också ett krav för att hästen ska kunna registreras i Jordbruksverkets anläggningsregister. Renrasiga svenskfödda connemaror registreras och får sina hästpass genom Svenska Connemarasällskapet.

Så här skaffar du hästpass till en svenskfödd connemara

  • Rapportera att fölet är fött och fyll i betäckningsrapporten som du får av hingsthållaren, se information till stoägare HÄR
  • Beställ provtagningsmaterial för DNA analys från Husdjursgenetiska laboratoriet (SLU) HÄR
  • Anlita en godkänd ID Kontrollant med chipmärkarkompetens som utfärdar ett s k konturdiagram, chipmärker fölet (OBS chipnumret måste börja på landskod 752), tar ut tagelprov för DNA analys (fullständig härstamningskontroll + HWSD test) och skriver under remissblanketten (se nedan). OBS ID kontroll och tagelprovtagning måste uföras av en ojävig person, dvs inte uppfödare/ägare el närstående personer.
  • Sänd tagelprovet och ifylld remissblankett till SLU. (OBS SCS har avtal om reducerat pris om du använder blanketten i denna länk. Analysen faktureras då hästägaren och provsvaret går direkt till SCS registrator.)
  • OBS Om fölets båda föräldrar har officiell HSWD status N/N (ska vara registrerat i Blå Basen) behöver fölet bara DNA testas för härstamningskontroll mot far och mor. Då betalar du testen i förskott och skickar tagelprovet med den här remissen. Lab skickar då svaret och kopia av remissen till dej och du ska bifoga samtliga dessa dokument med passansökan.
  • Sänd den ifyllda betäckningsrapporten (se ovan), konturdiagrammet (ID kontrollen) och ansökningsblankett för hästpass till SCS Registrator. 
  • OBS för att stå som uppfödare till fölet måste du vara registrerad som ägare till stoet, ansöka om ägarbyte för stoet när du registrerar fölet, eller skicka med ett intyg om att stoets ägare medger att du står som uppfödare till fölet. 
  • Skicka ansökan med rekommenderat (REK) brev till SCS Registrator.
  • Du betalar när du hämtar ut hästpasset hos ditt postombud (postförskott). OBS tänk på att den som ansöker om registreringen måste kunna legitimera sej med exakt detta namn. 

Information om connemaror som är registrerade i Sverige hittar du i SCS databas Blå Basen  .

Vid registreringen införs hästen samtidigt i Jordbruksverkets Centrala hästdatabas.

Passansökan svenskfödd connemara

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida  https://jordbruksverket.se/djur/hastar-och-sallskapsdjur/hastar/hastpass-och-registrering-av-hastar

Kontaktuppgifter SCS Registrator