Registrera importerad ponny

Alla hästar med utländska hästpass ska enligt lag vara tilläggsregistrerade i Sverige. Registreringen måste göras innan hästen kan registreras i Jordbruksverkets anläggningsregister. Renrasiga connemaror registreras hos Svenska Connemarasällskapet.

Så här registrerar du en importerad connemara:

  • Hästpasset ska sändas med i original. Du får tillbaka passet med registreringen instämplad i passet.
  • Hästen ska vara ID-kontrollerad i Sverige av godkänd ID-kontrollant eller leg veterinär. För connemara gäller ID-kontrollen oavsett datum. Kontrollen intygas i passet. Svenskt mätintyg gäller också som ID-kontroll (kopia på mätintyget ska bifogas).
  • En kopia av köpekontrakt/kvitto eller ett s k Alternativt ägarintyg ska bifogas.
  • Bifoga en ifylld och underskriven ansökningsblankett .
  • Skicka ansökan med rekommenderat (REK) brev till SCS stambokförare.
  • Du betalar när du hämtar ut hästpasset hos ditt postombud (postförskott). OBS tänk på att den som ansöker om registreringen måste kunna legitimera sej med exakt samma namn.

Information om connemaror som är registrerade i Sverige hittar du i SCS databas Blå Basen  .

Vid registreringen införs hästen samtidigt i Jordbruksverkets Centrala hästdatabas.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida

Kontakt studbook@connemaraponny.org