Prislista

SCS prislista pass & stambokföring

Priser angivna i SEK. Postens avgifter tillkommer. Ägarbyten ska förskottsbetalas.

Hästpass och registrering, ansökan inkommen under födelseåret (OBS rabatt, se nedan) 1200
Hästpass och registrering, övriga (OBS rabatt, se nedan) 1600
Registrering av häst med utländskt connemarapass 650
Registrering av importerad häst tidigare tilläggsregistrerad av Sv Hästavelsförbundet 350
Ägarbyte/nytt ägarbevis  (OBS betalas i förskott!, se nedan) 260
Uppdatering av uppgifter i hästpass (HWSD status, kastrering, läkemedelsbehandling) 100
Avregistrering, död häst (önskas makulerat pass i retur bifogas frankerat kuvert) Ingen avgift
Stambokföring av avelsvärderad hingst (Class 1 & 2) 500
Stambokföring av avelsvärderat sto (Class 1 & 2) 500
Avelsvärdering av sto 250
Uppklassning av valack (Class 1 & 2) 100
Hingstlicens / år 400

Rabatt
För hingst som haft giltig hingstlicens vid betäckningen och där korrekt betäckningsrapportering skett senast 31/12 betäckningsåret erhåller aktuell avkomma 400:- rabatt vid utfärdande av hästpass.

OBS Hästar födda 2020 och tidigare erhåller rabatten om korrekt betäckningsrapportering skett senast 31/12 betäckningsåret.

Utöver ovanstående grundavgifter gäller följande priser & tillägg:

Duplikatpass (tillägg) +1500
Icke kompletta ansökningar, per begäran om komplettering 100
Övriga ändringar i hästpass efter ansökan 500
Stambokföring av sto med s k ”amnesti” år 2024-27 (tillägg) +500
Förseningsavgift, debiteras per betäckt sto som inrapp efter 31/9 bet året 150

Förskottsbetalning vid ägarbyte/registrering av ägaruppgifter:

260 :- insättes på plusgiro 23 38 23 – 4, Sv Connemarasällskapet samtidigt som ansökan insänds. Ange hästens namn på inbetalningen!