Stambokföring/Avelsvärdering

STAMBOKFÖRING och AVELSVÄRDERING AV CONNEMARASTON

Grundregistrering i stamboken sker under hästens första levnadsår i samband med att hästen får sitt hästpass. Alla grundregistrerade connemaror är registrerade som Class 3. Under åren 2024-27 tillämpas en s k Tidsbegränsad Amnesti som innebär att döttrar till Class 3 connemaror kan avelsvärderas och stambokföras i Class 1 eller Class 2. Normalt stannar sådana ston i Class 3 och kan inte uppgraderas till en högre stamboksklass – passa därför på att utnyttja möjligheten medan denna undantagsregel gäller!

Stoets stamboksklass framgår av siffran efter bokstaven ”M” i hennes stamboksnummer:

M1-752033033etc.  =  Class 1  (avelsvärderad med GI, GII eller G)

M2-752033033etc   =  Class 2  (avelsvärderad med Noll pga avvikande mankhöjd)

M3-752033033etc   =  Class 3  (ej avelsvärderad)

Ska du använda ditt connemarasto i avel bör du ansöka om avelsvärdering och höjning av stamboksklass till Class 1 eller Class 2. Stoet behöver inte ha fölat men måste vara exteriörbedömd i Sverige fr o m 3 års ålder på sommarpremiering, ungponnytest eller utställning. Bedömningstillfället ska vara s k avelsvärderingsgrundande och resultatet infört i SCS Databas Blå Basen. Saknas mankhöjdsmått från bedömningen behövs ett officiellt svenskt mätintyg utfärdat av Ridsportförbundet.

1. Så här ansöker du om avelsvärdering och uppklassning:

  • Visa stoet för exteriörbedömning (propositioner publicerade i Blå Basen Internetanmälan).
  • Se till att stoet har ett mankhöjdsmått på bedömningsprotokollet eller ett mätintyg
  • Bifoga information om eventuella tävlingsmeriter (ska finnas i Tävlingsdatabasen TDB)
  • Ansök om avelsvärdering och höjning av stamboksklass till SCS Stambokförare. Du ska sända med hästpasset i original, kopia på bedömningsprotokoll och ev mätintyg samt ägarhandlingen i original (s k ägaruppgift, ägarbevis som hör ihop med hästpasset).

2. Stoet avelsvärderas av SCS Stambokförare och kan tilldelas G I, G II, G eller Noll beroende på hennes bedömning, mankhöjd och meriter.

3. Stoet stambokförs samtidigt i Class 1 eller Class 2 beroende på resultatet av avelsvärderingen.

4. Resultatet stämplas in i passet som återsänds till sökanden. Betalning sker vid uthämtning hos postombudet (postförskott).

AVKOMMEBEDÖMNING AV STON

För Class 1 eller 2 sto som har minst 5 avkommor efter Class 1 eller 2 Connemarahingst kan man ansöka om avkommebedömning för höjning av avelsvärdesklass.

Reglerna för stambokföring, avelsvärdering och avkommebedömning av ston finns i

SCS Avelsprogram och SCS Storeglemente .

Kontakt studbook@connemaraponny.org