Styrelse 2024

Ordförande

Madeleine Beckman
Box 265
311 23 Falkenberg
070-642 05 44
chairman@connemaraponny.org

Vice Ordförande

Mariann Halvarsson
Stackris 220
832 94 Orrviken
Tel. 070-336 04 43

Sekreterare

Maria Ståhl
Sågbacken 4
811 99 Årsunda
070-268 37 36
secretary@connemaraponny.org

Hingstansvarig

Johanna Dahlberg
Villtofta Gummagård 2
355 94 Vederslöv
070-494 06 11
stallion@connemaraponny.org

Kassör

Katarina Löfberg
Nysätra Stockmossen 2
749 63 Örsundsbro
070-539 40 57
treasurer@connemaraponny.org

Ordinarie Ledamöter

Jannica Krafft 070-768 04 47
Johanna Dahlberg  070-494 06 11
Helena Eriksson 070-898 63 46
Mariann Halvarsson 070-336 04 43

Suppleanter

Jonna Dahlgren
Jennifer Carlegrim 073-376 53 87
Caroline Jepsson
073-804 62 93

Övriga funktionärer:
Registrator

Svenska Hästavelsförbundet
SCS
c/o Svenska Hästavelsförbundet
Box 314
532 24 Skara
registry@connemaraponny.org
0511-441 881
måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10-12, onsdagar stängt.

Stambokförare

Madeleine Beckman
studbook@connemaraponny.org
Box 265
311 23 Falkenberg

Valberedning

Ordinarie
Elisabeth Ljungstorp (sammankallande)
Maria Johansson
Christina Sjölander-Johansson
 Personlig Suppleant
Agneta Wikblom
Nina Gustafson
Rebecca Dahlgren

Revisorer

Ordinarie
Marina Bengtsson 
Magdalena Harrström

Suppleant
Catarina Sjöberg
Linda Wickström