Styrelse 2023

Ordförande

Madeleine Beckman
070-642 05 44
chairman@connemaraponny.org
Box 265
311 23 Falkenberg

Vice Ordförande

Mariann Halvarsson
Stackris 220
832 94 Orrviken
Tel. 070-336 04 43

Sekreterare

Maria Ståhl
Sågbacken 4
811 99 Årsunda
070-268 37 36
secretary@connemaraponny.org

Hingstansvarig

Johanna Dahlberg
Villtofta Gummagård 2
355 94 Vederslöv
0704940611
stallion@connemaraponny.org

Ordinarie Ledamöter

Jannica Krafft 070-768 04 47
Johanna Dahlberg  070-494 06 11
Helena Eriksson 070-898 63 46
Mariann Halvarsson 070-336 04 43

Suppleanter

Karolina Gahne 073-968 30 86
Jennifer Carlegrim 073-376 53 87
Caroline Jepsson
073-804 62 93

Övriga funktionärer:
Registrator

Liselotte Erixon
Fullösa Krokstorp 1
533 96 Götene
08- 591 43 403 (må-to 17-19)
registry@connemaraponny.org

Kassör

Anders Gustafson
Okome Backagård 205
311 65 Vessigebro
070- 833 00 55
treasurer@connemaraponny.org

Stambokförare

Madeleine Beckman
studbook@connemaraponny.org
Box 265
311 23 Falkenberg

Valberedning

Ordinarie
Elisabeth Ljungstorp (sammankallande)
Maria Johansson
Marina Bengtsson
 Personlig Suppleant
Agneta Wikblom
Nina Gustafson
Christina Sjölander-Johansson

Revisorer

Ordinarie
Katarina Löfberg 0705-394057
Anne Belling 0703-373430

Suppleant
Catarina Sjöberg
Linda Wickström