DNA- & HWSD-test

HWSD – HOOF WALL SEPARATION DISEASE

HWSD eller Hoof Wall Separation Disease är en genetisk sjukdom som förekommer hos connemaraponnyn. Hos drabbade hästar separerar hovväggen från de viktbärande delarna av hoven. I allvarliga fall leder detta till att hästen måste bära sin vikt på sulan. Hur allvarligt den enskilda hästen drabbas varierar mycket. Vissa kan med rätt hovvård fungera som ridhäst, medan andra måste avlivas som föl. Miljö och utfodring kan spela roll för hur påverkad en häst blir, men är aldrig orsaken till HWSD.

HWSD orsakas av ett recessivt genetiskt anlag. Detta innebär att ett föl måste få två kopior av den defekta genen, en från vardera föräldern, för att drabbas av sjukdomen. Hästar som bara bär på ett anlag kan lämna föl som saknar anlaget. En parning mellan två hästar med normala hovar kan ge drabbade föl om båda föräldrarna bär på anlaget.

Hästar som bara bär på en kopia av den defekta genen har normala hovar. Det är därför viktigt att bärare av anlaget identifieras så att drabbade föl kan undvikas. Detta görs tack vare att ett genetiskt test för HWSD finns tillgängligt. Testet utförs på tagelprov.

I Sverige måste vi följa djurskyddslagstiftningen i vårt avelsarbete. Avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren är förbjuden. HWSD är en genetiskt betingad sjukdom som med stor sannolikhet orsakar sjukdomsfall för ponnyer som får HWSD anlaget i dubbel uppsättning. Jordbruksverkets föreskrifter om avelsarbete (SJVFS 2009:28) innebär att man kan använda en ponny i avel som är anlagsbärare av HWSD förutsatt att den andra parten i parningen är fritestad för HWSD anlaget.

I klartext betyder det att alla som vill avla på en ponny som har HWSD anlag måste använda en fritestad (N/N) partner. Både hingst- och stoägare har ansvar för att en otillåten parning inte sker. För att inte gå miste om många värdefulla egenskaper och blodslinjer i rasen är det viktigt att avelsdjuren blir testade. Då kan anlagsbärande hingstar och ston med värdefulla egenskaper användas i aveln även i fortsättningen.

För att registrera en connemara krävs att den är gentestad för HWSD eller att båda föräldrarna är fritestade (=testresultat instämplat i passet). Testen ska utföras i samband med DNA typningen för härstamningskontroll så att den säkert kan kopplas till rätt individ. Beställer du DNA typning + HWSD test samtidigt kan du utnyttja SCS analysrabatt. Resultatet stämplas in i hästpasset.

Resultatet av gentestet kan bli:

N/N: Hästen bär inte på HWSD-anlaget och kan inte få drabbade föl.

N/HWSD: Hästen har en kopia av HWSD-anlaget och är anlagsbärare. Hästen har normala hovar men kan få drabbade föl tillsammans med en annan anlagsbärare.

HWSD/HWSD: Ponnyn bär HWSD-anlaget i dubbel uppsättning och drabbas av HWSD.

BESTÄLL PROVTAGNINGSMATERIAL 
BLANKETT FÖR DNA-TEST MED SCS ANALYSRABATT
HWSD nedärvningsdiagram. svensk text
Artikel ur Svensk Veterinärtidning

Jordbruksverkets föreskrifter om avelsarbete  (länk kommer)