Avliden connemara

När din häst avlivas, eller dör på annat sätt, ska du skicka passet till den organisation som utfärdat det eller som gjort den senaste registreringen, så att de kan makulera passet och registrera i sin databas att hästen är död. Det ska du göra senast 30 dagar efter att hästen dött

För en connemaraponny ska hästpasset sändas in till Svenska Connemarasällskapets registrator tillsammans med ett meddelande om att hästen inte längre är i livet. Om du önskar det makulerade passet åter ska det tydligt framgå av meddelandet och du måste skicka med ett adresserat och fullt frankerat kuvert. OBS viktigt!

Om du låtit avliva din häst på ett slakteri får vi ett intyg från slakteriet om detta. Slakteriet makulerar och destruerar passet i samband med avlivningen. Du som hästägare behöver inte meddela oss att hästen inte längre är i livet.

Kontaktuppgifter registrator 

Jordbruksverkets information