Duplikatpass

Duplikatpass – försvunnet pass utfärdat i Sverige

För att ett nytt hästpass ska kunna utfärdas ska hästägaren sända in följande originalhandlingar till SCS Registrator

  • ifylld och underskriven ansökningsblankett .
  • signalementsbeskrivning utförd av godkänd ID Kontrollant med chipavläsning 
  • Har du även tappat bort ägarhandlingen och önskar en ny sådan kryssa i rutan för Ny ägarhandling önskas, utöver rutan för duplikatpass. Om du som ansöker om ny ägarhandling redan är registrerad ägare behöver ägandet inte styrkas på nytt.

Om det ska göras ett ägarbyte i samband med duplikatpassets utfärdande ska du inkomma med kopia på köpekvitto/köpekontrakt som styrker ditt ägande. Hästens namn, försäljningsdatum, säljarens och köparens uppgifter samt underskrifter ska framgå.  Om köpekvitto saknas skrivs ett alternativt ägarintyg där två personer intygar med namn och kontaktuppgifter vem som äger hästen.

Avgiften för duplikatpasset kommer att faktureras den sökande.

När ansökan om duplikatpass inkommit till oss sker följande:

  • Efterlysning av handlingen sker på SCS:s webbplats
  • Svarstid för eventuella protester är 30 dagar.
  • Om det inte inkommer några protester inom 30 dagar – eller till och med det datum som står i annonsen – kan SCS utfärda ett nytt pass

Kontakta SCS Registrator registry@connemaraponny.org vid behov av ytterligare information.

Duplikatpass – försvunnet pass utfärdat av organisation utanför Sverige

Om det försvunna hästpasset är utfärdat av en organisation utanför Sverige är det från 7/7-2021 beslutat av EU att det är den organisation som utfärdat originalpasset som också ska utfärda duplikatpasset. SCS kan inte utfärda duplikatpass för hästar som haft ett utländskt pass även om dessa är registrerade i Sverige.

För irländska connemaraponnyer med grönt hästpass utfärdat av Connemara Pony Breeders’ Society beställer och betalar du duplikatpass direkt från CPBS hemsida.

OBS viktigt!  för att få ett duplikatpass måste du vara registrerad som ägare hos CPBS  (det räcker alltså inte att du registrerat dej som ägare i Sverige hos SCS).

När du beställt och betalat duplikatet får du hem material för identifiering och DNA provtagning som ska utföras av en leg veterinär.

Information och länkar till CPBS finns här: http://cpbs.ie/duplicate-passport-services/  och  http://cpbs.ie/transfer-of-ownership-faqs-services/

För hästar med utländska pass från övriga länder, v g kontakta respektive lands organisation för besked om proceduren.

OBS det nya duplikatpasset ska alltid sändas in till SCS stambokförare för registrering, även om hästen är tilläggsregistrerad i Sverige sedan tidigare!  https://www.connemaraponny.org/registrera-importerad-ponny

Kontakta SCS Stambokförare studbook@connemaraponny.org  om du behöver mer info eller hjälp med att ordna ett utländskt duplikatpass.