Bli medlem

Medlemsaktiviteter

Svenska Connemarasällskapet ger ut medlemstidningen Connemaranytt fyra nummer per år som innehåller bland annat reportage och artiklar om evenemang, uppfödare och framgångsrika ryttare och ponnyer.

Föreningen anordnar också en årlig Riksutställning med Engelska ridklasser och Working Hunter Pony där både en svensk och en irländsk domare dömer ponnyerna samt Connemaramästerskap i hoppning, dressyr och fälttävlan.

Utöver utställningar och tävlingar erbjuder föreningen också samkväm med flera olika roliga aktiviteter så som clinicar och kurser. Tre lokalföreningar anordnar lokalutställningar, långritter, studieresor, kurser i uppfödning, exteriörbedömning samt visning av häst vid hand.

Avgifter 2024

Enskild medlem: 350 SEK
Familj: 400 SEK
Junior (tom 18 år): 200 SEK
(Glöm ej att ange dina födelsedata år-år-år-år – mån-mån – dag-dag på din inbetalning)
Intromedlem: 200 SEK

Intromedlemskap
Köper du en svenskfödd connemara direkt från en uppfödare som är medlem i SCS erbjuds du subventionerat medlemskap år 1 när ägarbytet registrerats! 

Bli Medlem

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften på föreningens plusgiro 23 38 23-4. Döp betalningen med ert namn och mailadress. Ni behöver bara skriva er adress om ni betalar från någon annans bankkonto eller via avi, annars kommer adressen med automatiskt. OBSERVERA Att vid juniormedlemskap ska personnummer (ÅÅÅÅMMDD) anges.

För betalning från utlandet: IBAN SE12 9500 0099 6034 0233 8234, BIC-kod NDEASESS.

Är du ny medlem uppskattar vi om du märker betalningen med NY så att du kan få föreningens medlemsbrev skickat till dig.

Du kan också kontakta föreningens kassör Anders Gustafson,  epost: treasurer@connemaraponny.org