Klassindelning – Ridklasser och WHP

Beskrivningarna är vägledande, domarens anvisningar ska alltid följas. För alla klasser kan det finnas
andra krav, exempelvis ålder på ryttare eller ponny, detta framgår i så fall av propositionen.
Läs gärna ”Allmänna regler för ridklasser” och ”Kompletterande regler för Working Hunter”

Lead Rein

Deltagare: Ston och valacker minst 4 år. Ryttare i åldern 3-9 år.
Gångarter grupp: Skritt och trav
Gångarter individuellt: Skritt och trav
Bedömning
Ridning: max 60 poäng. Exteriör: max 40 poäng. Ponnyn sadlas inte av för
exteriörbedömning.
Ponnyn leds i en ledtygel/lina/grimskaft som fästs på nosgrimman och inte på bettet. Det är viktigt
att ponnyn leds med lös kontakt så att barnet själv påverkar ponnyn. Förare måste vara minst 16 år
gamla.
Utförande
Alla deltagare går in på banan i höger varv. Därefter följer ridning i grupp efter domarens
anvisningar. När den gemensamma delen är klar kan en tillfällig rangering ske. Efter detta ställs
deltagarna upp på anvisad plats och den individuella bedömningen påbörjas. Man inleder med halt
och hälsning framför domaren, och rider sedan ett individuellt program (som man själv har planerat
eller ett fast program) på max 2 minuter. Trav ska visas i båda varven, gärna med lätt ridning. Efter
detta ställer man upp sig igen framför domaren och både ryttare och förare hälsar på domaren.
Domaren kan be om att få se extra moment. När den individuella bedömningen är över rider man
tillbaka till sin plats i ledet, där man väntar medan övriga deltagare genomför sina individuella
program. När alla varit på individuell bedömning, går alla gemensamt ut på spåret igen i höger varv.
Här sker den slutliga rangeringen, följt av prisutdelning.

First Ridden

Deltagare: Ston och valacker minst 4 år.
Gångarter grupp: Skritt och trav
Gångarter individuellt: Skritt, trav och galopp, klassen kan även arrangeras utan galopp, se
proposition.
Bedömning
Ridning: max 60 poäng. Exteriör: max 40 poäng. Momentet visning för hand med
avsadlad ponny kan ingå.
Utförande
Alla deltagare går in på banan i höger varav. Därefter följer ridning i grupp efter domarens
anvisningar. När den gemensamma delen är klar kan en tillfällig rangering ske. Efter detta ställs deltagarna upp på anvisad plats och den individuella bedömningen påbörjas. Man inleder med halt
och hälsning framför domaren, och rider sedan ett individuellt program (som man själv har planerat
eller ett fast program) på max 2 minuter. Trav (lättridning) och galopp ska visas i båda varven. Efter
detta ställer man upp sig igen framför domaren hälsar på domaren. Domaren kan be om att få se
extra moment. När den individuella bedömningen är över rider man tillbaka till sin plats i ledet. Om
visning för hand ska göras sitter man av, sadlar av och förbereder sin ponny för visning (medhjälpare
är tillåten). Vid visningen ställs ponnyn upp för domaren, sedan visas skritt på rak linje bort från
domaren, vändning och trav tillbaka till sin plats i ledet. Ponnyn sadlas sedan igen. När alla varit på
individuell bedömning, och eventuell visning för hand, går alla gemensamt ut på spåret igen i höger
varv. Här sker den slutliga rangeringen, följt av prisutdelning.

Novice Ridden

Går till på samma sätt som First Ridden och kan vara öppen för ungponnyer, hingstar, ekipage som
inte tidigare placerat sig eller enbart unga ryttare, se proposition.

Open Ridden

Deltagare: Ponnyer minst 5 år
Gångarter grupp: Skritt, trav och galopp
Gångarter individuellt: Skritt, trav och galopp inkl. ökningar i trav och galopp
Bedömning
Ridning: max 60 poäng. Exteriör: max 40 poäng. Momentet visning för hand med
avsadlad ponny ingår, men kan utgå enligt anvisning från arrangör och/eller domare.
Utförande
Alla deltagare går in på banan i höger varav. Därefter följer ridning i grupp efter domarens
anvisningar. När den gemensamma delen är klar kan en tillfällig rangering ske. Efter detta ställs
deltagarna upp på anvisad plats och den individuella bedömningen påbörjas. Man inleder med halt
och hälsning framför domaren, och rider sedan ett individuellt program (som man själv har planerat
eller ett fast program) på max 2 minuter. Trav (lättridning) och galopp ska visas i båda varven, ökning
av gångart, trav respektive galopp, behöver bara visas i ett varv. Efter detta ställer man upp sig igen
framför domaren hälsar på domaren. Domaren kan be om att få se extra moment. När den
individuella bedömningen är över rider man tillbaka till sin plats i ledet. Om visning för hand ska
göras sitter man av, sadlar av och förbereder sin ponny för visning (medhjälpare är tillåten). Vid
visningen ställs ponnyn upp för domaren, sedan visas skritt på rak linje bort från domaren, vändning
och trav tillbaka till sin plats i ledet. Ponnyn sadlas sedan igen. När alla varit på individuell
bedömning, och eventuell visning för hand, går alla gemensamt ut på spåret igen i höger varv. Här
sker den slutliga rangeringen, följt av prisutdelning.

Working Hunter – First Ridden

Deltagare: Ston och valacker minst 5 år.
Gångarter grupp: Skritt och trav
Gångarter individuellt: Skritt, trav och galopp
Bedömning
Hoppning: max 70 poäng, Ridning: max 10 poäng, Exteriör: max 20 poäng.
Momentet visning för hand med avsadlad ponny samt individuellt ridet program ingår inte alltid, se
proposition.
Hindren har följande storlek
Höjd/Bredd: max 60 cm kat C, max 70 cm kat D, 5-7 språng

Del 1: Deltagarna kommer in på banan individuellt och hoppar banan. Tonvikten läggs på en lugn,
välbalanserad galopp i jämnt tempo och säkra spång över hindren.
Del 2: Markarbete: Alla deltagare går in på banan i höger varav. Därefter följer ridning i grupp efter
domarens anvisningar. När den gemensamma delen är klar kan en tillfällig rangering ske. Efter detta
ställs deltagarna upp på anvisad plats och den individuella bedömningen påbörjas. Man inleder med
halt och hälsning framför domaren, och rider sedan ett individuellt program (som man själv har
planerat eller ett fast program) på max 2 minuter. Trav ska visas i båda varven, gärna med lätt
ridning. Efter detta ställer man upp sig igen framför domaren och både ryttare och ledare hälsar på
domaren. Domaren kan be om att få se extra moment. När den individuella bedömningen är över
rider man tillbaka till sin plats i ledet.
Del 3: Om visning för hand ska göras sitter man av, sadlar av och förbereder sin ponny för visning
(medhjälpare är tillåten). Vid visningen ställs ponnyn upp för domaren, sedan visas skritt på rak linje
bort från domaren, vändning och trav tillbaka till sin plats i ledet. Ponnyn sadlas sedan igen.
När alla varit på individuell bedömning, och eventuell visning för hand, går alla gemensamt ut på
spåret igen i höger varv. Här sker den slutliga rangeringen, följt av prisutdelning.

Working Hunter – Novice Ridden

Går till på samma sätt som Working Hunter – First Ridden och kan vara öppen för ungponnyer,
hingstar, ekipage som inte tidigare placerat sig eller enbart unga ryttare, se proposition.

Working Hunter – Open Ridden

Deltagare: Ponnyer minst 6 år
Gångarter grupp: Skritt, trav och galopp
Gångarter individuellt: Skritt, trav och galopp, inklusive ökningar i trav och galopp
Bedömning
Hoppning: max 70 poäng, Ridning: max 10 poäng, Exteriör: max 20 poäng.
Momentet visning för hand med avsadlad ponny samt individuellt ridet program ingår inte alltid, se
proposition.
Hindren har följande storlek
Höjd/Bredd: max 70 cm kat C, max 80 cm kat D, 7-12 språng

Del 1: Deltagarna kommer in på banan individuellt och hoppar banan. Tonvikten läggs på en lugn,
välbalanserad galopp i jämnt tempo och säkra spång över hindren.
Del 2: Markarbete: Alla deltagare går in på banan i höger varav. Därefter följer ridning i grupp efter
domarens anvisningar. När den gemensamma delen är klar kan en tillfällig rangering ske. Efter detta
ställs deltagarna upp på anvisad plats och den individuella bedömningen påbörjas. Man inleder med
halt och hälsning framför domaren, och rider sedan ett individuellt program (som man själv har
planerat eller ett fast program) på max 2 minuter. Trav (lättridning) och galopp ska visas i båda
varven, ökning av gångart, trav respektive galopp, behöver bara visas i ett varv. Efter detta ställer
man upp sig igen framför domaren och både ryttare och ledare hälsar på domaren. Domaren kan be
om att få se extra moment. När den individuella bedömningen är över rider man tillbaka till sin plats i
ledet.
Del 3: Om visning för hand ska göras sitter man av, sadlar av och förbereder sin ponny för visning
(medhjälpare är tillåten). Vid visningen ställs ponnyn upp för domaren, sedan visas skritt på rak linje
bort från domaren, vändning och trav tillbaka till sin plats i ledet. Ponnyn sadlas sedan igen.
När alla varit på individuell bedömning, och eventuell visning för hand, går alla gemensamt ut på
spåret igen i höger varv. Här sker den slutliga rangeringen, följt av prisutdelning.