Hästens puts

Toppskick och inget annat gäller vid all visning för bedömning. Hästens hull ska vara inom normala
gränser. Alltför lågt eller högt hull påverkar bedömningsresultatet. Hästen ska vara ren och putsad.
Connemaran bör av tradition visas med oflätad man som dock får trimmas för att se välvårdad ut. Vid
påtagligt bristande behåring eller flätning/stubbning som kan vara tecken på man- och svanseksem
äger domaren rätt att besluta om att hästen ej tilldelas plakett och blir oplacerad. Svansen flätas inte.

Olja runt ögon och nos kan användas med måtta. Var noga med att följa de rasvisa riktlinjerna för
visning av Connemara (”Trimming rules”). Unghästar ska normalt vara oskodda.
Tänk på att om hästen även ska bedömas veterinärt vid visningen ska hovarna inte vara insmorda.

Rasvisa regler för visning av Connemara
Följande riktlinjer bör följas vid visning av Connemaraponnyer (”Trimming Rules”). Avvikelser från
dessa påverkar domarens bedömning.
Connemaraponnyer ska visas i ett så naturligt skick som möjligt.

 1. Manen – ponnyerna ska visas oflätade. En mycket kraftig man kan behöva trimmas men i så fall
  mycket diskret och ska fortfarande se så naturlig ut som möjligt. Tävlingsponnyer kan visas i en
  trimmad man om den ej är för kort.
 2. Svans – ska se naturlig ut och får inte ryckas eller klippas längs svansroten, men kan klippas jämn
  längst ner.
 3. Huvud – utstickande hår från öronen kan trimmas bort, håren på öronens insida får inte klippas.
  Försiktig trimning av långa hår längs käklinjen är tillåtet.
  All frisering av känselhår och hår på nosen är förbjudet.
 4. Ben – trimning av hovskägg (”feathers”) är inte tillåtet.
 5. Löshår, färgning (inkl hovar) eller någon form av make up är inte tillåtet.
 6. Ponnyer som används i arbete får visas klippta med hänsyn till djurvälfärden. Benen ska dock inte
  vara klippta. Att visa klippta föl är helt förbjudet.
 7. Det är tillåtet att visa ponnyer som är bränn- eller frysmärkta.