Engelska ridklasser

(SCS 20220614)

I den engelska ridklassen kombineras visning vid hand med visning under sadel. Ekipagets helhetsintryck bedöms utifrån ridning i grupp, visning för hand och ridning enskilt. Ridningen fokuserar på ridvägar och tempoförändringar där ponnyns temperament värderas högt. Domaren äger rätt att avvisa ekipage som stör ordningen eller bedöms vara en säkerhetsrisk. Ridturen ska vara behaglig, ekipaget välproportionerligt och hästens puts ingår i bedömningen

 • I ridklasser bedöms ekipagets helhetsintryck. Ekipaget skall vara välproportionerligt. Connemaror av alla storlekar får delta.
 • Ryttare kan endast starta med en ponny/klass.
 • Deltagande ponnyer ska vara minst 4 år, får ej ha medföljande föl på utställningsplatsen, i övrigt se resp klass.
 • Hingstar ska ridas av ryttare 16 år och äldre.
 • Stor vikt läggs vid att ponnyn har vägvinnande naturliga rörelser, går lätt på hand och förefaller angenäm att rida samt har ett gott lynne.
 • Man bedömer också ponnyns typ och exteriör.
 • Betsling och tyglar enligt dressyr TR.
 • Hjälptyglar är ej tillåtna (ej heller på framridning).
 • Benskydd endast tillåtet på framridning.
 • Spö får vara max 75 cm, sporrar är ej tillåtna.
 • Tillåtet med pad under sadeln.
 • Ponnyns exteriör och puts ingår i bedömningen.
 • Ryttaren skall vara prydligt och korrekt klädd (ridkavaj eller vit skjorta med slips, tröja/väst, ridbyxor och ridstövlar/shortchaps eller jodphursbyxor och jodphurs).
 • Ridhjälm är obligatoriskt i alla klasser. Utrustningen skall vara hel och välputsad.
 • Ponnyn bör ej vara flätad.

Klasser

First Ridden

Ryttare 6 – 11 år, endast öppen för ston och valacker. Ej visning vid hand.

Young Ridden Novice

Ryttare 12 – 18 år. Ponnyer 4-6 år och/eller ponnyer ej placerade i Dressyr LB eller högre.

Young Ridden

Ryttare 12 – 18 år.

Open Ridden Novice

Ryttare alla ålderskategorier. Ponnyer ej placerade i Dressyr LB eller högre.

Open Ridden

Öppen för alla ekipage.

Anvisningar

Alla deltagare i klassen rider samtidigt in i skritt, höger varv. Så snart domaren inlett sin bedömning ska samtliga hästar vara kvar i ringen under hela klassen. På instruktion av domaren övergår man till trav, lättridning och därefter galopp, nedsittning. Därefter sker motsvarande i i vänster varv. Hästen skall gå i god form.

Därefter sker en preliminär rangering och ekipagen ställer upp på medellinjen. Sedan följer en enskild uppvisning av alla tre gångarterna i båda varven. Man rider ett standardprogram (s k ”set show”, se skisser nedan) eller enligt domarens anvisningar. Därefter återgår man till sin plats och tar av sadeln samt eventuellt borstar av hästen (här är medhjälpare tillåten) innan det är dags att visa den för hand. Hästen sadlas sedan åter och när alla är klara skrittar man ut på spåret för slutlig rangering.

Bedömning

I ridklasserna bedöms ekipagen utifrån hur väl varje delmoment utförs. Bedömningsprotokollet kommer att innehålla omdöme om:

– Ridning i grupp.

– Ridning enskilt.

– Visning för hand (ryttarens visning samt hästens rastyp/exteriör).

Domaren rangerar, rosett till alla deltagare, hederspriser till placerade enligt TR.

Ovanstående information för utskrift, tryck HÄR.


”First Ridden”, ridvägar för utskrift, tryck HÄR.

”Young Novice”, ridvägar för utskrift tryck HÄR.