Engelska ridklasser

I den engelska ridklassen kombineras visning vid hand med visning under sadel. Ekipagets
helhetsintryck bedöms utifrån ridning i grupp, visning för hand och ridning enskilt. Ridningen
fokuserar på ridvägar och tempoförändringar där ponnyns temperament värderas högt. Domaren
äger rätt att avvisa ekipage som stör ordningen eller bedöms vara en säkerhetsrisk.
I ridklasser bedöms ekipagets helhetsintryck. Ekipaget skall vara välproportionerligt. Stor vikt läggs
vid att ponnyn har vägvinnande naturliga rörelser, går lätt på hand och förefaller angenäm att rida
samt har ett gott lynne. Ridturen ska vara behaglig, ekipaget välproportionerligt och ponnyns och
ryttarens puts ingår i bedömningen. Man bedömer också ponnyns typ och exteriör.
Det finns inga åldersbegränsningar för deltagande i de engelska ridklasserna men ekipaget ska vara
harmoniskt. Arrangören kan ange åldersindelning, för ryttare och/eller ponnyer, läs propositionen
noga.

Alla deltagare rider först tillsammans enligt domarens anvisningar, sedan rider de varsitt
egenkomponerat program på max 2 minuter, där man får möjlighet att verkligen visa vad ponnyn
kan. Arrangören kan även ange förutbestämda (fasta) program eller så rids den även den individuella
delen enligt domarens anvisningar, se propositionen. Samtliga ekipage ska befinna sig i ringen tills
domaren anger att klassen är avslutad. Det är därför inte möjligt att rida mer än en ponny per klass.
Jämfört med traditionella dressyrklasser ska ponnyn visas i en lite friare form och större vikt ska
läggas på gångarterna. Allmän lydnad och gott uppförande är mycket viktigt, men precision är inte
lika viktigt som i en dressyrklass.
Dessutom bedöms även ponnyns (och ryttarens) beteende, uppförande, förberedelser och exteriör.
Förutom i klasser för de mindre barnen kan domaren begära att ponnyn sadlas av för
exteriörbedömningen.

Connemaror av alla storlekar får delta.

Deltagande ponnyer ska vara minst 4 år, får ej ha medföljande föl på utställningsplatsen.

Hingstar ska ridas av ryttare 16 år och äldre.

Ryttarens utrusning

Ryttaren skall vara prydligt och korrekt klädd.
Olika raser har olika traditioner kring ryttarens klädsel där Connemaran, och många av de andra
raserna från de brittiska öarna, traditionsenligt visas med beiga/gula ridbyxor, skjorta, slips och
tweedkavaj. Det allra viktigaste är dock att visaren är prydligt klädd och att kläderna är valda för att
inte ta uppmärksamheten från ponnyn, undvik därför starkt mönstrade kläder. Ridkavaj eller tröja
eller väst kombinerat med eller vit skjorta med slips, eller annan ljus/vit krage. Ribyxor med ljusare
färg, helst ej vita. Ridstövlar eller skor kombinerat med shortchaps eller jodphursbyxor och jodphurs.
Handskar ska bäras.

Precis som vid visning för hand är det viktigt att det är ponnyn som ska synas så även ryttaren ska
vara prydlig välj diskret utrustning och undvik ”bling och glitter”. Utrustningen skall vara hel och
välputsad. Spö är tillåtet. Sporrar får ej bäras. Ridhjälm är obligatoriskt i alla klasser. Håret ska vara prydligt, långa hår bör antingen fästas upp i hårnät eller vara uppsatt i en fläta eller tofs.
Ryttare kan endast starta med en ponny/klass.

Hästens utrustning

I ridklasser spelar helhetsintrycket stor roll då ponnyns puts och exteriör ingår i bedömningen. Precis
som vid visning för hand är det viktigt att det är ponnyn som syns så välj utrustning med omsorg och
undvik ”bling och glitter”. Connemaror bör visas oflätade, gäller såväl man som svans.
Eftersom det är ponnyn som ska synas är det bra att undvika schabrak. Använd istället vojlock eller
ingenting. Det är tillåtet att ha pad under sadeln.
I många klasser är betslingen fri, medan det i vissa klasser endast är tillåtet med tränsbett (snaffle
bit). Betänk dock vid val av bett att lättheten i uppvisningen ingår i bedömning och en enkel betsling
kan vara till din fördel.
Alla typer av nosgrimma är tillåtna, traditionellt visas connemaror i ridklass med en enkel engelsk
nosgrimma. Betänk även vid val av nosgrimma att lättheten i uppvisningen ingår i bedömning och en
enkel och diskret nosgrimma kan vara till din fördel.
Hjälptyglar är ej tillåtna, inte heller på framridningen. Benskydd endast tillåtet på framridning.

Utförande

Alla deltagare i klassen rider samtidigt in i skritt, höger varv. Samtliga ekipage ska vara kvar i ringen
under hela klassen. På instruktion av domaren (eller dess medhjälpare) växlas gångarter och varv.
Man visar trav, lättridning, och därefter galopp, nedsittning. Ponnyn skall gå välbalanserat och villigt.
Det är tillåtet att lägga volter och vända över vid behov, det är dock inte tillåtet att störa övriga
deltagare genom att rida ivägen för dem.
Därefter sker en preliminär rangering och ekipagen ställer upp på medellinjen. Sedan följer en enskild
uppvisning av alla tre gångarterna i båda varven. Man rider ett egenkomponerat program, ett
standardprogram (sk. ”set show”, se skisser nedan) eller enligt domarens anvisningar.
Därefter återgår man till sin plats och tar av sadeln samt eventuellt borstar av ponnyn (här är
medhjälpare tillåten) innan det är dags att visa den för hand. Visningen för hand är ofta en förkortad
variant av visning. Dömer två domare klassen kan denna bedömning ske parallellt med att de andra i
klassen tider sina individuella program.
Efter visning vid hand sadlas ponnyn åter och när alla är klara skrittar man ut på spåret för slutlig
rangering.

Bedömning

I ridklasserna bedöms ekipagen utifrån hur väl varje delmoment utförs. Bedömningsprotokollet
kommer att innehålla omdöme om:
* Ridning i grupp
* Ridning enskilt
* Visning för hand (ryttarens visning samt ponnyns rastyp/exteriör)


Antalet placerade och om alla eller enbart några rangeras varierar, se propositionen för det aktuella
arrangemanget.
Ridklassdomare bör vara godkänd av NPS eller någon motsvarande organisation för ponny.
Minst en i domarteamet bör vara godkänd exteriördomare för den ras som bedöms.

Klasser
Alla klasser finns inte på alla utställningar, för att se vilka klasser som erbjuds får man läsa i
propositionen.


”First Ridden”, ridvägar för utskrift, tryck HÄR.

”Young Novice”, ridvägar för utskrift tryck HÄR.