Allmänna regler Engelska Ridklasser

I Engelska Ridklasser bedöms ponnyns (och ryttarens) uppförande, uppförande, skötsel och exteriör
bedömd. Dessa regler utgår från reglerna hos NPS (National Pony Society, UK).

 1. Generellt
  a) Alla deltagare och personer i samband med evenemanget måste visa lämpligt uppförande.
  b) Om domaren bedömer att en ponny inte är i bedömningsbart skick för att klara en klass, kan
  domaren utesluta ponnyn från klassen. Domarens beslut är slutgiltigt.
  c) Vid all visning av ponnyer på tävlingsplatsen ska godkänd ridhjälm och säkra skor användas.
  d) Det rekommenderas att barn under 10 år använder en säkerhetsväst.
  e) En hästskötare/medhjälpare måste vara minst 16 år och ha viss kunskap om hästar.
  f) All utrustning (sadel och träns) som används måste alltid vara i säkert skick. Ekipage kan uteslutas
  från klassen om ekipaget bedöms vara en fara för sig själv eller för övriga deltagare. Domarens beslut
  är slutgiltigt.
  g) Allt deltagande sker på egen risk. Arrangörerna frånsäger sig allt ansvar för skada, stöld eller
  sjukdom på/av hästar/ponnyer samt utrustning och personer.
  h) Om personer eller ponnyer blir avvisade, uteslutna eller diskvalificerade återbetalas inte
  startavgiften.
  i) Synliga sponsor- och/eller stuterinamn på tävlandes kläder och accessoarer, är inte tillåtna i ringen.
  j) Vid tveksamhet i regelfrågor är det domarens beslut som gäller.
 2. Ponnyn
  a) Klasserna är öppna för ponnyer som uppfyller krav för deltagande enligt propositionen.
  b) Ponnyns ålder räknas från 1 januari det år den föddes.
  c) Alla ponnyer som rids måste vara minst 4 år gamla.
  d) Om inget annat anges är ston med levande föl som har fölat inom de senaste 6 månaderna
  uteslutna från deltagande. Om fölet är dött ska detta dokumenteras.
  e) Alla ponnyer kan mätas om klassdomaren eller arrangörerna så önskar. Om ponnyn mäts för att
  vara för stor eller liten för den anmälda klassen kommer ponnyn att flyttas till rätt klass.
  f) Alla ponnyer kan få sin identitet kontrollerad om en domare eller arrangör så önskar. Om ponnyns
  identitet inte stämmer kommer den att uteslutas från deltagande i evenemanget.
  g) Ponnyer som uppvisar ett beteende som gör dem till fara för sig själva och/eller andra kan på
  domarens eller arrangörernas uppdrag uteslutas från bedömningen/evenemanget. Ponnyn ska då
  vistas på en plats som arrangörerna utsett.
  j) Det är önskvärt att ponnyn visas enligt rasvisa regler. Avvikelser från detta kan påverka domarens bedömning.
 3. Utrustning
  a) Om inget annat anges är det valfri betsling som gäller, dock påverkar valet av bett domarens
  bedömning.
  b) I vissa klasser måste ponnyn bära tränsbett (snaffle bits). Tyglarna måste gå direkt från
  bettringarna till ryttarens hand

  c) Hjälptyglar är inte tillåtna, om inte annat anges.
  d) Om inget annat anges är det inte tillåtet för ponnyn att bära annat än träns och sadel.
  e) Domaren kan alltid begära ändringar av utrustning under bedömningen.
 4. Ryttare/Visare/Ledare
  a) Ryttare och visare och deras hästskötare ska alltid vara prydligt och rent klädda när de går in i
  ringen. Det är önskvärt att kläderna är i engelsk stil. Utseende (inklusive klädsel) av ryttare och
  medhjälpare kan påverka domarens bedömning. I Leading Rein är det önskvärt att ryttare och ledare
  matchar varandra.
  b) Sporrar är inte tillåtna. Spö får inte överstiga 76 cm i längd, och kan mätas på domarens begäran.
  Om spöet är för långt kan domaren välja att utesluta ekipaget från klassen.
  c) Åldern på ryttare/förare/visare beräknas från 1 januari födelseåret.
  d) Ryttare/förare/utställare måste vara 3 år för att delta.
  e) Ryttare på hingst måste vara minst 14 år gamla. Visare av hingst måste vara minst 16 år gamla.
  f) Särskilda klasser kan utfärdas för hingstar med ryttare under angiven ålder. Om ryttaren/föraren är under angiven ålder ska hingsten åtföljas av en extra ledare. Ledaren ska då ha grimskaft/tygel fäst vid hingsten. Ledtygel/grimskaft ska fästas i bettet. Detta kan påverka domarens bedömning.
 5. Ekipagen
  Om inget annat anges finns det ingen övre åldersgräns för ryttarens ålder i förhållande till ponnyns
  storlek. Det är dock önskvärt att ekipaget är harmoniskt. Domaren kan diskvalificera ponnyer med för
  långa/tunga ryttare. Harmonin kan påverka domarens bedömning.
 6. Domaren
  Domaren måste följa de regler som uppsatts för klassen och enligt propositionen. Som riktlinje gäller
  reglerna från ”The National Pony Society” beträffande krav på domaren.
 7. Klasser
  a) En klassdeltagare kan uteslutas från deltagande i en klass om deltagaren är sen. Deadlines är
  följande: Ridklasser; när klassen börjar trava. Working Hunter; 5 min efter att sista ponnyn har
  hoppat. Diskvalifikation är domarens beslut.
  b) Klasser med många deltagare kan delas upp och/eller två domare kan användas för att bedöma
  varje del av klassen.
 8. Bedömning
  a) Endast personer utsedda av arrangören eller domaren får vara i ringen/på banan.
  b) Domaren bör ta med de aktuella reglerna för aktuell klass och gärna regelboken från ”The National Pony Society”, eftersom det är domarens beslut som gäller.
  c) Domaren får inte använda katalogen för evenemanget före och under bedömningen.
  d) Ridning och uppförande (för både ponny och ryttare) står för 60 % av resultatet, typ och exteriör
  står för 40%.
  e) Om exteriörbedömning ingår i klassen är det tillåtet att ta hjälp av medhjälpare för av- och
  uppsittning.
  h) Om fölklasser bedöms ska fölets kondition ingå i bedömningen.
  i) För Working Hunter-klasser kan det förekomma avvikelser från ”Allmänna regler för bruksklasser”
  och ”Allmänna regler för Working Hunter-klasser” måste följas.
  j) Ponnyn ska bära sig själv i naturligt läge och på bakdelen.