Posted in Dödande av originalhandling Nyheter Registering

Dödande av originalhandling

Betäckningsrapport L21148 mellan Dalamöllans Cool Love RCB 14 och Lofty Brownie Point har förkommit. Ägaren till avkomma ansöker om att döda originalhandlingHästpass med denna rapport som underlag kommer att utfärdas om inte protest därom inkommit…

Läs mer här... Dödande av originalhandling
Posted in Dödande av originalhandling Nyheter Registering

Dödande av originalhandling

Betäckningsrapport K 56907 från 2010 där Hagens O’Chief RC 68 betäckt Hagens Feodora RC 1332 har förkommit. Ägare till avkomman Masterchief ansöker om att döda originalhandling. Hästpass kommer att utfärdas om inte protest därom inkommit till Svenska Connemarasällskapets registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195…

Läs mer här... Dödande av originalhandling
Posted in Dödande av originalhandling Registering

Dödande av originalhandling

Hästpass för Lindens Kira 33-04-5459 samt betäckningsrapport K 45303 från 2010 mellan Öxenholm Mango RC 84 och Skousboe Amanda DC DE 677 har förkommit. Ägare ansöker om att döda originalhandling. Duplikat av hästpass, samt originalpass…

Läs mer här... Dödande av originalhandling