Dödande av originalhandling

Betäckningsrapport K 56907 från 2010 där Hagens O’Chief RC 68 betäckt Hagens Feodora RC 1332 har förkommit. Ägare till avkomman Masterchief ansöker om att döda originalhandling.

Hästpass kommer att utfärdas om inte protest därom inkommit till Svenska Connemarasällskapets registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, senast den 12 december 2020.

Author: connemara