Dödande av originalhandling

Hästpass för Lindens Kira 33-04-5459 samt betäckningsrapport K 45303 från 2010 mellan Öxenholm Mango RC 84 och Skousboe Amanda DC DE 677 har förkommit. Ägare ansöker om att döda originalhandling. Duplikat av hästpass, samt originalpass kommer att utfärdas om inte protest därom inkommit till Svenska Connemarasällskapets registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, senast den 20 oktober 2020.

Author: connemara