Dödande av originalhandling

Betäckningsrapport L21148 mellan Dalamöllans Cool Love RCB 14 och Lofty Brownie Point har förkommit. Ägaren till avkomma ansöker om att döda originalhandling
Hästpass med denna rapport som underlag kommer att utfärdas om inte protest därom inkommit till Svenska Connemarasällskapets registratur, Pernilla Jobs, Norr Bergsäng, Svältåkersvägen 13, 793 90 LEKSAND, senast den 9 april 2022.

Author: connemara