Deadline för nästa nummer av ConnemaraNytt!

Snart är det deadline för ConnemaraNytt. Glöm inte att skicka in dina bidrag senast den 15/11 till Elisabeth Ljungstorp på ljungstorp@yahoo.com eller till Jenny Hagenblad på Jenny@tephra.se. Bilder skickas separat och bör vara minst 300 dpi upplösning. Glöm inte att copyrighthållare och identifierbara personer måste ha godkänt publicering av inskickade bilder. Ange gärna fotograf.

Author: Nyheter