Dödande av originalhandling

Hästpass för Torps Isabeau 208333CO0601509 samt betrapport L24906 från 2015 där Lough Side Lad RC 120 betäckt Önnarps Kleopatra RC 1239, har förkommit.  Ägare ansöker om att döda originalhandling.

Duplikat av hästpass, samt originalpass kommer att utfärdas om inte protest därom inkommit till Svenska Connemarasällskapets registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, senast den 18 november 2020.

Author: connemara