Rolls Royce RC 49 Minnespris

Rolls Royces Minnespris är skänkt av familjen Anders, Eva och Ingrid Wilsson till minne av den egna uppfödningen  Elit-hingsten Rolls Royce. Hingsten var ögonstenen i familjen Wilsson och han vann åtskilliga guldblaketter och BIS titlar genom åren.
Minnespriset tilldelas ägaren till den 2 eller 3-åring (hingst eller sto) som under föregående år tilldelats högst poäng vid en officiell exteriörbedömning med godkända rasdomare. Har du en högt bedömd connemara från 2018 så tveka inte att ansöka om priset snarast!
Ansökan sänds till SCS sekreterare, secretary@connemaraponny.org, senast den 15 februari 2019. Styrelsen utser vinnande häst och priset delas ut i samband med årsmötet.
Statuter: 

Vandringspriset utdelas till en svenskfödd connemara som under närmast föregående år exteriörbedömts som 2- eller 3-åring på en avelsvärderingsgrundande bedömning för connemara i Sverige. Hästen ska vara införd i Svenska Connemarasällskapets stambok och ha en registrerad ägare som är medlem i Svenska Connemarasällskapet (SCS) eller Skånes Connemara förening.

SCS styrelse utlyser priset årligen med aktuellt datum för senaste ansökningsdag.

Priset tillfaller den connemara som erhållit den högsta poängsumman för exteriör under året. De fem delpoäng som räknas in är: Typ-huvud-hals-bål-extremiteter-skritt-trav.  Vid lika antal poäng prioriteras högsta poäng i trav, därefter högsta poäng för huvud, hals och bål, sedan högsta poäng för typ.  SCS styrelse avgör vem som ska tilldelas vandringspriset.

Vandringspriset är ständigt vandrande. Ett minnesdiplom tilldelas varje vinnare.

Vandringspriset är en gåva till Svenska Connemarasällskapet från familjen Wilsson, ägare och uppfödare av ELIT premierade connemarahingsten Rolls Royce RC 49 (1980-2016).

Author: Nyheter