Dödande av originalhandling

Hästpass för Jimmy Choo 33-07-5918 har förkommit. Ägare ansöker om att döda originalhandling.

Duplikat av hästpass kommer att utfärdas om inte protest därom inkommit till Svenska Connemarasällskapets registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, senast den 3 februari 2019.

Author: Nyheter