Dödande av originalhandling

Betäckningsrapport L31047 mellan Show-Lá-Pán, S1-372004100016430 och Meelicks Dawn, M1-372100400016224 har förkommit. Ägaren till avkomma född 2022 ansöker om att döda originalhandling. Hästpass med denna rapport som underlag kommer att utfärdas om inte protest därom inkommit till Svenska Connemarasällskapets registratur, Pernilla Jobs, Norr Bergsäng, Svältåkersvägen 13, 793 90 LEKSAND, senast den 1 januari 2023.

Author: connemara