Dödande av originalhandling

Betäckningsrapport L24907 mellan Lough Side Lad RC 120 och Önnarps Xanna (33-13-7305) har förkommit. Ägaren till avkomma född 2017 ansöker om att döda originalhandling. 

Hästpass med denna rapport som underlag kommer att utfärdas om inte protest därom inkommit till Svenska Connemarasällskapets registratur, Pernilla Jobs, Norr Bergsäng, Svältåkersvägen 13, 793 90 LEKSAND, senast den 21 september 2022.

Author: connemara