Rineen Boy RC-DEN 111

rineen_boy

Färg: Skimmel, snp
Mankhöjd: 146
Född 2007

Premierad KÅRET (Danmark)

Ägare:
Louise Nidell Larsson
Askelund
Hovshallavägen 49
269 91 Båstad
0708 26 05 48
louisenidelllarsson@yahoo.se

Ej i avel 2022

BlåBasen