Om SCS

FrederiksmindeFineEdition, fotograf Susanne Leijonhufvud

Välkommna till Svenska Connemarasällskapet. Vi är en ideell förening som värnar om rasens utveckling i Sverige och som arbetar för att ge alla uppfödare, ponnyägare och andra connemaraentusiaster ett forum för diskussion, utbildning och samkväm. Vi har idag cirka 300 medlemmar och vi arbetar för connemararasens utveckling enligt de grunder som lagts av moderföreningen på Irland.

Som medlem får du fyra nummer av Connemaranytt per år med reportage om uppfödare, framgångsrika ryttare och ponnyer och annat matnyttigt. Connemarasällskapet anordnar också utbildningar och föreläsningar med inriktning på avel och hästhållning. Den nybildade tävlingssektionen avser att driva frågor med inriktning på connemaror i tävlingssammanhang. Du får också möjlighet att ställa ut din connemara vid den årliga riksutställningen, då en irländsk domare kommer hit för att bedöma våra ponnyer. Är du mer intresserad av tävling ordnar vi även ridtävlingar i form av Connemaramästerskap. Under 2011 genomfördes mästerskapstävlingar i hoppning, dressyr och fälttävlan. Utöver utställning och tävling erbjuder föreningen också samkväm med flera olika roliga aktiviteter. Där tre lokalföreningar anordnar lokalutställningar, långritter, studieresor, kurser i uppfödning, exteriörbedömning eller visning av häst vid hand.

cpl300x300