Mall för ConnemaraCup

Mall för inrapportering av resultat

Hästens namn & registreringsnummer:
Ryttarens namn & klubb:
Tävlingsplats:
Datum:
Resultat (procent/antal fel/godkänd i alla moment/poäng):
Nivå:
Vinst/placering:

Bifoga gärna en bild från tävlingen som är godkänd enligt GDPR och från
fotografen!

Exempel

Hästens namn: Långarnö Jessiebell
Ryttarens namn: Jessica Gustafsson
Tävlingsplats: Björklidens Ryttarsällskap
Datum: 23/6 2022
Resultat: 64,14%
Nivå: Regional LA
Vinst/placering: 3:e placering
Poäng: 5+10+5=20 poäng