HWSD-resultat

Testresultat Hingst

Resultaten publiceras på uppdrag av respektive hingstägare.

Beteckningar:

N/N: Hästen bär inte på HWSD-anlaget och kan inte få drabbade föl.
N/HWSD: Hästen har en kopia av HWSD-anlaget, är anlagsbärare. Hästen blir inte själv drabbad, men kan få drabbade föl tillsammans med en annan anlagsbärare.
HWSD/HWSD: Hästen bär HWSD-anlaget i dubbel uppsättning och drabbas av HWSD.

Provresultat markerade med * är en officiell HWSD status där resultatet är registrerat i stamboken av en godkänd avelsorganisation.

Övriga resultat är provsvar på frivilligt tagna prov som inte är härstamningsverifierade. SCS ansvarar inte för korrektheten i lämnade uppgifter.

Hingstar

Aramos Luxor RC 116 N/N
Backudden Mountain Haze RC 83 N/N
Bingo Bell RC 112 N/N*
Bränntomts Garfield RC 117 N/N*
Bränntomts Wilmer RCB 12 N/N*
Castle Verdi RC 118 N/N*
Contepomi Cashel S1-372100400004109 N/N*
Coosheen Finbarr RC 99 N/N*
Dalamöllans Cool Love RCB 14 N/N*
Darwin III RCB 11 N/N*
Frederiksminde Hazy Chance RC 73 N/N
Grange Flynn Sparrow RC 95 N/HWSD
Gräns Chili Surf RCB 20 N/N
Gräns Diamond Surf RC 100 N/N
Gräns Legolas RC 113 N/HWSD
Gräns Ronaldinho RCB 18 N/N
Gräns Thierry RCB 19 N/HWSD
Gurteen Paddy RC-IRE 1117 N/N
Hagalyckans Justin RCB 4 N/N
Hagens D’Arcy RC 101 N/N*
Hagens Zephyr RC 93 N/N
Holmtebo Galway Lad S1-752033033167262 N/N*
Jacks Dawn RC 122 N/N*
Linsfort Barney RC-IRE 1155 N/N
Lough Side Lad RC 120 N/N*
Långarnö Cedrick RC 105 N/N*
Nice-n’-Curly RC 102 N/N*
Pålands Paddy O’Connor S1-578004NPA009146 N/N*
Rooar RC 86 N/N
Shackleton S1-1059 N/HWSD*
Show-Lá-Pán S1-372004100016430* N/N*
Sjödalens Magnet RC 103 N/N*
Skaergårdens Movie Night RC 121 N/N*
Starrhult Bossanova RC 106 N/HWSD*
Vox Pop de l’Aulne RC 119 N/N