HWSD – HOOF WALL SEPARATION DISEASE

HWSD – HOOF WALL SEPARATION DISEASE

HWSD eller Hoof Wall Separation Disease är en genetisk sjukdom som förekommer hos connemaraponnyn. Hos drabbade hästar separerar hovväggen från de viktbärande delarna av hoven. I allvarliga fall leder detta till att hästen måste bära sin vikt på sulan. Hur allvarligt den enskilda hästen drabbas varierar mycket. Vissa kan med rätt hovvård fungera som ridhäst, medan andra måste avlivas som föl. Miljö och utfodring kan spela roll för hur påverkad en häst blir, men är aldrig orsaken till HWSD.

HWSD orsakas av ett recessivt genetiskt anlag. Detta innebär att ett föl måste få två kopior av den defekta genen, en från vardera föräldern, för att drabbas av sjukdomen. Hästar som bara bär på ett anlag kan lämna föl som saknar anlaget. En parning mellan två hästar med normala hovar kan ge drabbade föl om båda föräldrarna bär på anlaget.

Hästar som bara bär på en kopia av den defekta genen har normala hovar. Det är därför viktigt att bärare av anlaget identifieras så att drabbade föl kan undvikas. Detta kan göras tack vare att ett genetiskt test för HWSD finns tillgängligt. Testet kan utföras på tagelprov.

LÄNKAR
CPBS info om HWSD
Jordbruksverkets förskrifter om avelsarbete
HWSD nedärvningsdiagram. svensk text