Hagens Ryan RC 76

Färg: Skimmel
Mankhöjd: 142 cm
Född: 1991
Premierad: B (ext), B (prest)
Ägaren och station:Katja Stenberg.Stora Boråkra.371 91 Karlskrona. Tel: 0722-466806.0705-500903

BlåBasen