Gräns Diamond Surf RC 100

Färg  skimmel, bls vtul
Mankhöjd 143 cm
Född 2002

Premierad G

Ägare: Marlene Näslin & Marina Bengtsson
Brånäng 9
545 90 Töreboda
0706-64 38 03

Station: Marlene Näslin
Brånäng 9
545 90 Töreboda
0706-64 38 03

BlåBasen