Coosheen Finbarr RC 99

Färg Skimmel
Mankhöjd 147 cm
Skena 19,5 cm
Född 2001

Premierad A (ext)

Ägare: Nina & Anders Gustafson
Okome Backagård 205, 310 58 Vessigebro
0346 – 251 23, 0708-10 98 24


Station
: Annika & Stefan Zander
Össby 611 , 612 92 Finspång
0702 -189317 annika.zander71@gmail.com

BlåBasen