Brolötens Joop RC 82*

Brolötens Joop RC 82Färg: skimmel (f gulbrun) skjstj snp
Mankhöjd 147 cm
Född 1992

Premierad GII

Ägare: Johanna Sällberg
Åkerby Gård
153 92 Hölö
08-551 576 86 / 070-271 69 01

Station: hos ägaren

BlåBasen

* Hingsten är bärare av gulanlag