Nyheter i SCS Storeglemente för 2024

*  Du kan visa din treårsvalack på sommarpremiering och få diplom (meriterar föräldrarna på samma sätt som 3-årigt sto).

*  Du kan visa och stambokföra ett sto i Class 1 eller Class 2 även om hon har någon förälder i Class 3.  Det är ett tillfälligt undantag från härstamningskrav som gäller t o m år 2027,  s k ”tidsbegränsad amnesti”.  Missa inte detta tillfälle att få in ston i stamboken som av olika anledningar normalt inte uppfyller härstamningskraven! Ditt sto ska vara exteriörbedömt fr o m tre års ålder på Sommarpremiering eller en utställning/treårstest/kvalitetsbedömning som är godkänd för Connemara. Du ansöker om avelsvärdering/ stambokföring hos SCS stambokförare mot en tilläggsavgift.

*  Tävlingsklasserna för avkommebedömningen är uppdaterade efter nuvarande beteckningar i Ridsportförbundets TR.

Det nya Storeglementet för 2024 hittar du HÄR och aktuell prislista https://www.connemaraponny.org/avgifter/ .

Kontakta SCS stambokförare studbook@connemaraponny.org om du har frågor kring detta.

2024 är året då vi ökar antalet exteriörbedömda ston och unghästar – alla är varmt välkomna i bedömningsringen!

SCS Styrelse

Author: connemara