Dödande av originalhandling

Betäckningsrapport L31736 mellan Bjennesby Axwell S1-752033033177332 och Stonepark Susie M1-372004000026299 har förkommit. Ägaren till avkomma född 2022 ansöker om att döda originalhandling. 

Hästpass med denna rapport som underlag kommer att utfärdas om inte protest därom inkommit till Svenska Connemarasällskapets registratur, Pernilla Jobs, Norr Bergsäng, Svältåkersvägen 13, 793 90 LEKSAND, senast den 15 oktober 2022.


Author: connemara