Ingen RIKS-utställning 2021

SCS styrelse har beslutat att ställa in planerna på en Riksutställning 2021.

Det känns svårt att ladda för något som ännu är så ovisst och vi tänker att läget måste få stabilisera sej ordentligt innan vi satsar på ett Riks med ridklasser och tävlingar.

Under 2021 är ambitionen att ordna lokala bedömningar i ett mindre format för att så många connemaror som möjligt ska kunna exteriörbedömas. Information om detta kommer inom kort.

Vi hoppas på ett vanligt, trevligt år 2022 och ser fram mot när vi kan träffas tillsammans med våra connemaror igen.

Styrelsen för Svenska Connemarasällskapet

Author: connemara