Connemara Cup sätts på paus

Svenska Connemarasällskapets styrelse har tagit beslutet att pausa Connemara Cup fram till dess att Svenska ridsportförbundet har öppnat alla tävlingar i hela landet igen. Detta för att kunna genomföra cupen på det mest rättvisa sätt som är möjligt för tillfället i och med rådande Covid-19 situation. När, eller om tävlingarna öppnar upp för alla kommer cupen återupptas och fortsätta som innan. Resultat inrapporterade t.o.m. 01.05.2020 (senast 30 dagar efter tävlingsdagen) kommer räknas för Connemara Cup 2020. Om tävlingarna ej återupptas under 2020 kommer alla som har löst Cupavgift erbjudas vara med i Connemara Cup även år 2021 utan kostnad.

Återupptagen cupstart meddelas på vår hemsida samt Facebooksidan ”Swedish Connemara breeders society”.

Author: Nyheter