Samarbetsavtal Agria

Svenska Connemarasällskapet(SCS) har tecknat ett samarbetsavtal med Agria för kalenderåret 2020. Syftet med avtalet är att det ska gynna SCS och dess medlemmar samt Agrias affärsverksamhet . Agria är under året huvudsponsor, på försäkringssidan, för RIKS med ridklasser inkl. Connemaramästerskapen samt för Connemaracup. För SCS del känns det tryggt att ha detta samarbete med Agria. 

Samarbetet bygger på att SCS tillsammans med Agria ska utarbeta en handlingsplan för 2020. Samarbetet ska utvärderas senast den 31 oktober 2020 för en eventuell förlängling.

Author: Nyheter