Styrelse 2022

Ordförande

Madeleine Beckman
070-642 05 44
chairman@connemaraponny.org
Box 265
311 23 Falkenberg

Vice Ordförande

Mariann Halvarsson
Tel. 070-336 04 43

Sekreterare

Maria Ståhl
Sågbacken 4
811 99 Årsunda
070-268 37 36
secretary@connemaraponny.org

Kassör

Hanna Johansson
Äspe Brotorp 159
69493 Östansjö
073 640 06 36
treasurer@connemaraponny.org

Hingstansvarig

Johanna Dahlberg
Villtofta Gummagård 2
355 94 Vederslöv
0704940611
stallion@connemaraponny.org

Ordinarie Ledamöter

Jannica Krafft 070-768 04 47
Johanna Dahlberg  070-494 06 11
Jeanette Lindqvist 073-065 31 22
Mariann Halvarsson 070-336 04 43

Suppleanter

Karolina Gahne 073-968 30 86
Jennifer Carlegrim
Sissi Tyrberg
070-091 80 96

Registrator

Pernilla Jobs
Norr Bergsäng, Svältåkersvägen 13
793 90 Leksand
telefon 076-107 60 34 (vardagar 09.00 – 11.00)
registry@connemaraponny.org

Stambokförare

Madeleine Beckman
studbook@connemaraponny.org
Box 265
311 23 Falkenberg

Valberedning

Ordinarie
Lotta Agnelius (sammankallande)
Caroline Aronsson
Elisabeth Ljungstorp
 Personlig Suppleant
Agneta Wikblom
Nina Gustafson
Kristina Sjölander-Johansson

Revisorer

Ordinarie
Katarina Löfberg 0705-394057
Anne Belling 0703-373430

Suppleant
Catarina Sjöberg
Linda Wickström