Duplikatpass

Duplikatpass – försvunnet pass utfärdat i Sverige

För att ett nytt hästpass ska kunna utfärdas ska hästägaren sända in följande originalhandlingar till SCS Registrator

  • ifylld och underskriven ansökningsblankett .
  • signalementsbeskrivning utförd av godkänd ID Kontrollant med chipavläsning 
  • Har du även tappat bort ägarhandlingen och önskar en ny sådan kryssa i rutan för Ny ägarhandling önskas, utöver rutan för duplikatpass. Om du som ansöker om ny ägarhandling redan är registrerad ägare behöver ägandet inte styrkas på nytt.

Om det ska göras ett ägarbyte i samband med duplikatpassets utfärdande ska du inkomma med kopia på köpekvitto/köpekontrakt som styrker ditt ägande. Hästens namn, försäljningsdatum, säljarens och köparens uppgifter samt underskrifter ska framgå.  Om köpekvitto saknas skrivs ett alternativt ägarintyg där två personer intygar med namn och kontaktuppgifter vem som äger hästen.

Avgiften för duplikatpasset kommer att faktureras den sökande.

När ansökan om duplikatpass inkommit till oss sker följande:

  • Efterlysning av handlingen sker på SCS:s webbplats
  • Svarstid för eventuella protester är 30 dagar.
  • Om det inte inkommer några protester inom 30 dagar – eller till och med det datum som står i annonsen – kan SCS utfärda ett nytt pass.

Duplikatpass – försvunnet pass utfärdat av organisation utanför Sverige

Om det försvunna hästpasset är utfärdat av en organisation utanför Sverige är det från 7/7-2021 beslutat av EU att det är den organisation som utfärdat originalpasset som också ska utfärda duplikatpasset.

  • Kontakta SCS Stambokförare per mejl studbook@connemaraponny.org  Meddela hästens namn, registreringsnummer och chipnummer samt att hästpasset är borta.
    Vi tar kontakt med den utfärdande organisationen och meddelar hästägaren vilka ansökningshandlingar som krävs.

Hästägaren betalar för den identifiering av hästen utförd av t.ex. veterinär eller DNA-test som krävs enligt utfärdande organisations instruktioner. Den faktiska kostnaden för duplikatpasset betalas av hästägaren. Denna kostnad varierar beroende på vilken utländsk organisation som ska utfärda det nya hästpasset.

Duplikatpasset kommer att skickas direkt till oss från den utfärdande organisationen. Vi kommer att föra in uppgift om duplikatpasset i vår databas samt komplettera passet med uppgifter om hästens tidigare genomförda tilläggsregistrering. Därefter skickas det nya passet till den sökande.

Avgiften för handläggning samt komplettering i databas kommer att faktureras den sökande.

Duplikatpass – försvunnet pass för importerad häst som ej är registrerad i Sverige

  • Ägaren beställer själv duplikatpasset från den utländska organisation som utfärdat originalpasset. Hästen ska därefter tilläggsregistreras hos SCS med duplikatpasset.