Svenska Connemarasällskapet

Kategori: Dödande av originalhandling

 • Dödande av originalhandling

  Betäckningsrapport L31047 mellan Show-Lá-Pán, S1-372004100016430 och Meelicks Dawn, M1-372100400016224 har förkommit. Ägaren till avkomma född 2022 ansöker om att döda originalhandling. Hästpass med denna rapport som underlag kommer att utfärdas om inte protest därom inkommit till Svenska Connemarasällskapets registratur, Pernilla Jobs, Norr Bergsäng, Svältåkersvägen 13, 793 90 LEKSAND, senast den 1 januari 2023.

 • Dödande av originalhandling Betäckningsrapport L31736 mellan Bjennesby Axwell S1-752033033177332 och Stonepark Susie M1-372004000026299 har förkommit. Ägaren till avkomma född 2022 ansöker om att döda originalhandling.  Hästpass med denna rapport som underlag kommer att utfärdas om inte protest därom inkommit till Svenska Connemarasällskapets registratur, Pernilla Jobs, Norr Bergsäng, Svältåkersvägen 13, 793 90 LEKSAND, senast den 15 oktober 2022.

 • Dödande av originalhandling

  Betäckningsrapport L24907 mellan Lough Side Lad RC 120 och Önnarps Xanna (33-13-7305) har förkommit. Ägaren till avkomma född 2017 ansöker om att döda originalhandling.  Hästpass med denna rapport som underlag kommer att utfärdas om inte protest därom inkommit till Svenska Connemarasällskapets registratur, Pernilla Jobs, Norr Bergsäng, Svältåkersvägen 13, 793 90 LEKSAND, senast den 21 september 2022.

 • Dödande av originalhandling

  Betäckningsrapport L21148 mellan Dalamöllans Cool Love RCB 14 och Lofty Brownie Point har förkommit. Ägaren till avkomma ansöker om att döda originalhandlingHästpass med denna rapport som underlag kommer att utfärdas om inte protest därom inkommit till Svenska Connemarasällskapets registratur, Pernilla Jobs, Norr Bergsäng, Svältåkersvägen 13, 793 90 LEKSAND, senast den 9 april 2022.

 • Dödande av originalhandling

  Betäckningsrapport K 56907 från 2010 där Hagens O’Chief RC 68 betäckt Hagens Feodora RC 1332 har förkommit. Ägare till avkomman Masterchief ansöker om att döda originalhandling. Hästpass kommer att utfärdas om inte protest därom inkommit till Svenska Connemarasällskapets registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, senast den 12 december 2020.

 • Dödande av originalhandling

  Hästpass för Torps Isabeau 208333CO0601509 samt betrapport L24906 från 2015 där Lough Side Lad RC 120 betäckt Önnarps Kleopatra RC 1239, har förkommit.  Ägare ansöker om att döda originalhandling. Duplikat av hästpass, samt originalpass kommer att utfärdas om inte protest därom inkommit till Svenska Connemarasällskapets registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, senast den…

 • Dödande av originalhandling

  Hästpass för Lindens Kira 33-04-5459 samt betäckningsrapport K 45303 från 2010 mellan Öxenholm Mango RC 84 och Skousboe Amanda DC DE 677 har förkommit. Ägare ansöker om att döda originalhandling. Duplikat av hästpass, samt originalpass kommer att utfärdas om inte protest därom inkommit till Svenska Connemarasällskapets registratur, Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 MÄRSTA, senast…